Haakons musikkunivers

Ingen mann er en musikalsk øy for seg selv!

Her er en presentasjon av Haakons musikalske produksjon og bakgrunn, gjennom diskografi og en oversikt over innflytelsesrike hendelser på den musikalske veien frem til i dag.


[cool-timeline]